เปิดใจ และรับรู้สิ่งต่างๆ รอบตัว

เครื่องมือที่ช่วยสร้างแรงบันดาลใจ กระตุ้นการเรียนรู้ และพัฒนาศักยภาพของตนเอง
ทดลองประสบการณ์แสนพิเศษนี้ด้วยตัวของคุณเอง

ลองเลย

Intro

 Points of You® ได้ถือกําเนิดขึ้นโดยผู้คิดค้นชาวอิสราเอล 2 ท่าน คือ Yaron Golan และ Efrat Shani ทั้งสองคนได้ค้นพบวิธีการสื่อสารโดยการใช้ภาพเป็นสื่อกลางผสมผสานกับการใช้คํา และคําถาม ทําให้เกิดการค้นพบประสบการณ์ใหม่ และคําตอบใหม่ ๆ

 เครื่องมือนี้ได้ถูกนําไปใช้ทั่วโลกกว่า 150 ประเทศ และแปลแล้วกว่า 20 ภาษา เครื่องมือนี้ได้ถูกนําไปใช้ อย่างแพร่หลายในวงการโค้ช วิทยากร หัวหน้างาน ผู้บริหาร งานที่ปรึกษา งาน ทรัพยากรบุคคล และงานฝึกอบรมมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน

Tools

 Points of You® ได้พัฒนาเครื่องมือที่สร้างสรรค์เพื่อส่งเสริมความเข้าใจตนเอง เข้าใจผู้อื่น และเข้าใจมุมมองที่แตกต่างของคนอื่น

 The Coaching Game เป็นเครื่องมือหลัก ของ Points of You® และถูกจัดวางให้เป็นเครื่องมือที่สําคัญจากผู้เชี่ยวชาญจํานวนมาก นอกจากนี้ Points of You® ยั งมีเครื่องมืออื่น ๆ อีก เช่น Faces, Punctum, Journals and Planner

Training

 การฝึกอบรมหลักสูตร "Train the Trainer” ได้ออกแบบขึ้นมาสําหรับมืออาชีพที่พร้อมจะขยายโอกาส สร้างทางเลือกในการใช้เครื่องมือ โดยแนะนํา Points of You® ที่ใช้งานง่าย รวดเร็ว และมีกระบวนการในการทํา Workshop ซึ่งจะขยายมุมมอง และเรียนรู้การใช้เครื่องมือ Points of You® เพื่อสร้างนวัตกรรมใหม่ ๆ พัฒนาความคิดการสื่อสาร และตอบสนองต่อสถานการณ์การทํางานและชีวิตที่แตกต่างกัน นอกจากนี้เรายังเสริมองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์สําหรับการสอน เพื่อให้เข้าใจผู้เรียนและสามารถประยุกต์เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด


TCP Trainer

Mr.Weerapong
Sattaphon

 Country Leader Thailand
 Certified Trainer

Mr.Pongpanoj
Passara

 Country Leader Thailand
 Certified Trainer

Mr.Teerapap
Trakarnphol

 Certified Trainer

Mr.Pakpoom
Homsuwan

 Certified Trainer

Ms.Sunansa
Nithivasin

 Certified Trainer


Product

The Coaching Game

 The Coaching Game มีการ์ดสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมด 65 ใบ คู่มือ และอุปกรณ์ใช้งานครบชุด การ์ดแต่ละใบประกอบด้วยรูปภาพและ คําศัพท์แบ่งออกเป็น 5 ชุด

สั่งซื้อ

Punctum

 Punctum มีการ์ดทั้งหมด 33 การ์ด 33 คำ และ 33 คำถามทรงพลัง ที่จะช่วยขยายมุมมองให้กว้าง และหลากหลายขึ้น

สั่งซื้อ

The Coaching Game & Punctum

 The Coaching Game & Punctum มีการ์ดสร้างแรงบันดาลใจทั้งหมด 65 ใบ คู่มือ และอุปกรณ์ใช้งานครบชุด และมีการ์ด Punctum ทั้งหมด 33 การ์ด 33 คำ และ 33 คำถามทรงพลัง

สั่งซื้อ


Update

View Details

   การโค้ช

ง่าย หรือ ยาก

คำตอบอยู่ที่คุณ

Points of You

เครื่องมือที่ทำให้การโค้ชและการสอน
ของคุณง่ายขึ้น บอกเราสิครับ เราช่วยได้

#codeofsuccess
#pointsofyoubycos
#countryleaderthailand

View Details

   👉 รุ่น4 เปิดแล้ว รีบจอง ก่อนเต็ม!!!
คลาสสอนการใช้และออกแบบสุดยอด
”เครื่องมือพัฒนาความคิด”ระดับโลก
ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้!!
👉 โค้ชชิ่งการ์ด Points of You การ์ดสำหรับ พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาคน ให้รู้จักตัวตนค้นหาศักยภาพตัวเอง

หลักสูตร

💥Points of You Train the Trainer
for Professional

•สำหรับ วิทยากร โค้ช Facilitator
•ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาความคิด
และการพัฒนาศักยภาพบุคคล
•ผู้บริหาร HR หัวหน้างาน ครู อาจารย์

ที่อยากมีเครื่องมือใหม่ๆ
สำหรับนำไปใช้ใน การโค้ช การเรียน การสอน หรือ นำไปใช้พัฒนาบุคลากร

🌞Points of You : Creative tools for Training & Development
เครื่องมือการโค้ช
ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา
เพื่อใช้ในการพัฒนาความคิด
ด้วยการใช้ภาพ คำ และคำถามที่ทรงพลัง
ผ่านการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวา
ส่วนจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ

ใช้ง่าย ได้ผลลัพธ์ รวดเร็ว และทรงพลัง‼️💥

🌞Points of You ทำอะไรได้บ้าง❓
Points of You ช่วยให้คนรู้จักตัวตน ค้นหาศักยภาพในตัวเอง ขยายความคิด
เปิดมุมมองใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ

กระตุ้นให้เกิดการเปิดใจ การสื่อสารกับตัวเอง และผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยจัดระเบียบความคิด ให้รู้จักตัวเองได้ลึกซึ้ง รู้ความต้องการ และความรู้สึกที่แท้จริงในใจ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

สร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ดึงศักยภาพ
สู่การลงมือทำ ได้อย่างทรงพลัง

ใช้ในการโค้ช ช่วยให้การโค้ชทำได้ ง่ายขึ้น!!
โค้ชชี่ได้คำตอบของตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว และแม่นยำ

อื่นๆอีกมากมาย

🌞โค้ชชิ่งการ์ด Points of You
สามารถนำไป ประยุกต์ ออกแบบ ประกอบการสอน การโค้ช การบริหารงาน และพัฒนาบุคคล
ได้อย่างทรงพลัง

ใช้ได้ทั้งการสอนแบบคลาส แบบกลุ่ม
การประชุม จนถึงการโค้ชส่วนตัว

📍ใช้ง่าย ได้ผลลัพธ์ รวดเร็ว แม่นยำ!!

Points of You💥
เครื่องมือการโค้ชที่มาแรงที่สุดในขณะนี้
ได้รับความนิยม กว่า 150 ประเทศ
แปลมาแล้ว 20 ภาษา
และอีกหลายล้านคนที่มีประสบการณ์กับการ์ดนี้
บอกว่า มันสุดยอดมากๆ!!!👍👍

===============

อำนวยการสอนโดย
โค้ชช่อ พงศ์ปณต พัสระ
CEO Code of Success
Certified Trainer and Country Leader Thailand
ทีได้รับรองอย่างเป็นทางการใน website: http://www.points-of-you.com/find-a-trainer/PONGPANOJPASSARA

การันตีผลงานการใช้การ์ดในการเทรนนิ่ง
และการโค้ช มากว่า 4 ปี
มีผลงานการสอนในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า

แล้วคุณจะพบว่า คุณแตกต่างอย่างมีระดับ!!

===================

เนื้อหาหลักสูตร🌞
1. Points of You คืออะไร What Why How
- หลักการ วิธีการใช้งาน รูปแบบ
- การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย
รูปแบบ
- การสร้างตัวตน ผ่าน Points of You
2. สิ่งที่เทรนเนอร์ต้องรู้
- ตนเอง ---> คนอื่น
- ความเชื่อ Mindset
- ประเภทของคน
- โหมดการรับรู้
- การจัดการอารมณ์
3. Model ต่างๆ
- กฎเหตุต้นผลลัพธ์
- การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
- Coaching Model
- TAPS Model
- GROW Model
- Follow Model
4. The Process ที่ทรงพลังของ Points of
You
- Punctum
- The Coaching Game
5. การออกแบบหลักสูตร (ของตัวเอง)
6. ฝึกสอนจริง

ราคา 25,000 บาท
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตในวันที่เรียนได้

สิ่งที่ได้รับ💥
1.การ์ด 2 ชุดทั้ง Punctum และ The Coaching game (มูลค่า 10,000บาท)
2.เรียนโดยตรงกับ Country Leader
1 ใน 16 คนในโลกที่ได้รับการรับรอง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอนมาแล้วมากมาย
3.เอกสารการเรียน และ ได้รับ Certificate Train The Trainer สามารถใช้สอน การใช้การ์ดเบื้องต้น และนำการ์ดไปใช้ผสมผสานในการสอนหลักสูตรของตนเองได้
4. โอกาสในการติดตามฝึกงาน ใน Workshop การใช้ Points of You
5. โอกาสในการสอน ร่วมกับ วิทยากรในทีม Code of success (COS)เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองจากวิชาที่เรียน
6. โอกาสในการสร้างคุณค่า จากการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม การสอนให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกับทีม COS
7. เป็นสมาชิก Points of You Community ปรึกษาหารือการใช้การ์ด เป็นเพื่อนกันตลอดชีพ

=====================

หลักสูตร Points of You
Train the Trainer for Professional
เปิดให้เรียน🗓

รุ่น 4 ส-อา. 16-17 มิถุนายน 2561
09.00 - 16.00 น. 12 ชั่วโมง

(รับจำนวนจำกัด อีกเพียง4ที่นั่ง เท่านั้น!!)
เรียนแล้วใช้เป็น ออกแบบการใช้งานของตัวเองได้ และได้ฝึกจริง พร้อมคำแนะนำ

เรียนที่ Like a Local ถนนเกษตรนวมินทร์ ถ.ประเสริฐมนูกิจ ใกล้ ม. เกษตร

ติดต่อสอบถาม:
คุณอิ๊บ 083-609-8485
Line ID : @pointsofyoucos
ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40tao0575x
หรือ inbox ได้เลยนะครับ😊

#PointsofyoubyCOS
#CountryLeaderThailand🌏

View Details

   การเปรียบเทียบ
มีทั้งข้อดีและข้อที่ไม่ค่อยดี
เราต้องพิจารณาว่า
เรากำลังเปรียบเทียบอะไร
ถ้าเราเปรียบเทียบสินค้าบางอย่าง
เพื่อทำการ ซื้อ
และทำให้เราจ่ายเงินน้อยลง
เพื่อจะได้คุณภาพสินค้าที่ดีขึ้น
อันนี้เป็นเรื่องดีๆ

แต่ที่กำลังจะพูดถึง
นั่นคือการเปรียบเทียบ
ตัวเองกับคนอื่น
หรือคนอื่นกับคนอื่น
เช่นหากเราตองตัวเองไปเปรียบเทียบ
กับใครบางคน ที่รู้สึกว่าเขาด้อยกว่า
เราจะภูมิใจมากไหม
หรือ เรากำลังเปรียบเทียบใครบางคน
กับคนที่เขาสูงส่งกว่าเรา
ในความรู้สึกเราจะรู้สึกอย่างไร

การเปรียบเทียบในลักษณะนี้
เราแค่รู้สึกว่าเรา ได้เปรียบหรือเราเสียเปรียบ
ซึ่งนัยยะจริงๆของการเปรียบเทียบ
คืออะไรเราตอบได้หรือเปล่า
เราจะเปรียบเทียบเพื่ออะไร
อีกลักษณะหนึ่งคือ
การเปรียบเทียบคนอื่นกับคนอื่น
เช่นลูกของเรากับลูกของคนอื่น
ภรรยาของเรากับภรรยาของคนอื่น
สามีของเรากับสามีของคนอื่น
พ่อของเรากับพ่อของคนอื่น
และอื่นๆอีกมากมาย
ไม่เว้นแม้กระทั่ง
ที่ทำงานที่ทำงานของเรากับที่ทำงานของคนอื่น
หัวหน้าของเรากับหัวหน้าของคนอื่น
ลูกน้องของเรากับลูกน้องของคนอื่น อีกสารพัด

ถามจริงเหอะ เราจะเปรียบเทียบกันไปเพื่อ?
ถ้าการเปรียบเทียบทำให้เกิดประโยชน์
เปรียบเทียบไปเถอะ
แต่ถ้าไม่ได้ทำให้เกิดประโยชน์
แต่ทำให้รู้สึก อ้างว้าง ต่ำต้อยพ่ายแพ้หรือชนะ

จะรู้สึกยังไงหากมีการเปรียบเทียบ
อยู่ทั่วทุกตารางนิ้วของพื้นที่ในใจของเรา
ก็คงจะมีแต่การเปรียบเทียบ ที่ตอบไม่ได้ว่า เพื่อ?

ที่พูดมาทั้งหมด อยากจะบอกว่า
เราอาจไม่สามารถหยุดการเปรียบเทียบได้
แต่เราสามารถเปรียบเทียบอย่างสร้างสรรค์ได้
ก็แค่นั้นแหละ

#pointsofyoubycos
#สุขณจุดที่คุณอยู่


500x500

ทำยังไงดีช่วงนี้เหนื่อยจัง

ภาพมันบอกว่า เรารีบไปหรือเปล่า เหยียบมิดเลย ผ่อนคันเร่งบ้างสิ
คำ อยากได้ความสำเร็จ เลยต้องเร่ง
คำถาม ทำในสิ่งที่รักอ่ะดีแล้ว แต่อย่าเยอะจนเกินไป เร่งมากอาจตายก่อน
พักบ้าง ระหว่างทางขับรถมันมีความสวยงามอยู่นะ มองข้างทางบ้าง แวะพักที่สวยๆ งามๆบ้าง เร่งไป เดี่ยวเสียชีวิตระหว่างการเดินทางได้นะ

โอ้วจ้อด พักบ้างไรบ้าง ขอบคุณ
Points of you


500x500

👉 รุ่น4 เปิดแล้ว รีบจอง ก่อนเต็ม!!!
คลาสสอนการใช้และออกแบบสุดยอด
”เครื่องมือพัฒนาความคิด”ระดับโลก
ที่กำลังมาแรงที่สุดในขณะนี้!!
👉 โค้ชชิ่งการ์ด Points of You การ์ดสำหรับ พัฒนากระบวนการคิด พัฒนาคน ให้รู้จักตัวตนค้นหาศักยภาพตัวเอง

หลักสูตร

💥Points of You Train the Trainer
for Professional

•สำหรับ วิทยากร โค้ช Facilitator
•ผู้ที่สนใจด้านการพัฒนาความคิด
และการพัฒนาศักยภาพบุคคล
•ผู้บริหาร HR หัวหน้างาน ครู อาจารย์

ที่อยากมีเครื่องมือใหม่ๆ
สำหรับนำไปใช้ใน การโค้ช การเรียน การสอน หรือ นำไปใช้พัฒนาบุคลากร

🌞Points of You : Creative tools for Training & Development
เครื่องมือการโค้ช
ที่ถูกคิดค้นขึ้นมา
เพื่อใช้ในการพัฒนาความคิด
ด้วยการใช้ภาพ คำ และคำถามที่ทรงพลัง
ผ่านการทำงานของสมองซีกซ้ายและขวา
ส่วนจินตนาการ ความคิดสร้างสรรค์ และการคิดวิเคราะห์ โดยใช้กระบวนการที่ถูกออกแบบขึ้นมาเป็นพิเศษ

ใช้ง่าย ได้ผลลัพธ์ รวดเร็ว และทรงพลัง‼️💥

🌞Points of You ทำอะไรได้บ้าง❓
Points of You ช่วยให้คนรู้จักตัวตน ค้นหาศักยภาพในตัวเอง ขยายความคิด
เปิดมุมมองใหม่ สร้างแรงบันดาลใจ

กระตุ้นให้เกิดการเปิดใจ การสื่อสารกับตัวเอง และผู้อื่น ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ช่วยจัดระเบียบความคิด ให้รู้จักตัวเองได้ลึกซึ้ง รู้ความต้องการ และความรู้สึกที่แท้จริงในใจ ได้อย่างน่าอัศจรรย์

สร้างการตระหนักรู้ด้วยตัวเอง ดึงศักยภาพ
สู่การลงมือทำ ได้อย่างทรงพลัง

ใช้ในการโค้ช ช่วยให้การโค้ชทำได้ ง่ายขึ้น!!
โค้ชชี่ได้คำตอบของตัวเองในเวลาอันรวดเร็ว และแม่นยำ

อื่นๆอีกมากมาย

🌞โค้ชชิ่งการ์ด Points of You
สามารถนำไป ประยุกต์ ออกแบบ ประกอบการสอน การโค้ช การบริหารงาน และพัฒนาบุคคล
ได้อย่างทรงพลัง

ใช้ได้ทั้งการสอนแบบคลาส แบบกลุ่ม
การประชุม จนถึงการโค้ชส่วนตัว

📍ใช้ง่าย ได้ผลลัพธ์ รวดเร็ว แม่นยำ!!

Points of You💥
เครื่องมือการโค้ชที่มาแรงที่สุดในขณะนี้
ได้รับความนิยม กว่า 150 ประเทศ
แปลมาแล้ว 20 ภาษา
และอีกหลายล้านคนที่มีประสบการณ์กับการ์ดนี้
บอกว่า มันสุดยอดมากๆ!!!👍👍

===============

อำนวยการสอนโดย
โค้ชช่อ พงศ์ปณต พัสระ
CEO Code of Success
Certified Trainer and Country Leader Thailand
ทีได้รับรองอย่างเป็นทางการใน website: http://www.points-of-you.com/find-a-trainer/PONGPANOJPASSARA

การันตีผลงานการใช้การ์ดในการเทรนนิ่ง
และการโค้ช มากว่า 4 ปี
มีผลงานการสอนในองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศ และประเทศเพื่อนบ้าน ลาว พม่า

แล้วคุณจะพบว่า คุณแตกต่างอย่างมีระดับ!!

===================

เนื้อหาหลักสูตร🌞
1. Points of You คืออะไร What Why How
- หลักการ วิธีการใช้งาน รูปแบบ
- การสร้างประสบการณ์ที่หลากหลาย
รูปแบบ
- การสร้างตัวตน ผ่าน Points of You
2. สิ่งที่เทรนเนอร์ต้องรู้
- ตนเอง ---> คนอื่น
- ความเชื่อ Mindset
- ประเภทของคน
- โหมดการรับรู้
- การจัดการอารมณ์
3. Model ต่างๆ
- กฎเหตุต้นผลลัพธ์
- การเรียนรู้ของผู้ใหญ่
- Coaching Model
- TAPS Model
- GROW Model
- Follow Model
4. The Process ที่ทรงพลังของ Points of
You
- Punctum
- The Coaching Game
5. การออกแบบหลักสูตร (ของตัวเอง)
6. ฝึกสอนจริง

ราคา 25,000 บาท
สามารถชำระด้วยบัตรเครดิตในวันที่เรียนได้

สิ่งที่ได้รับ💥
1.การ์ด 2 ชุดทั้ง Punctum และ The Coaching game (มูลค่า 10,000บาท)
2.เรียนโดยตรงกับ Country Leader
1 ใน 16 คนในโลกที่ได้รับการรับรอง มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์สอนมาแล้วมากมาย
3.เอกสารการเรียน และ ได้รับ Certificate Train The Trainer สามารถใช้สอน การใช้การ์ดเบื้องต้น และนำการ์ดไปใช้ผสมผสานในการสอนหลักสูตรของตนเองได้
4. โอกาสในการติดตามฝึกงาน ใน Workshop การใช้ Points of You
5. โอกาสในการสอน ร่วมกับ วิทยากรในทีม Code of success (COS)เพื่อสร้างรายได้ให้ตนเองจากวิชาที่เรียน
6. โอกาสในการสร้างคุณค่า จากการร่วมทำกิจกรรมเพื่อสังคม การสอนให้ครูและนักเรียนทั่วประเทศ ร่วมกับทีม COS
7. เป็นสมาชิก Points of You Community ปรึกษาหารือการใช้การ์ด เป็นเพื่อนกันตลอดชีพ

=====================

หลักสูตร Points of You
Train the Trainer for Professional
เปิดให้เรียน🗓

รุ่น 4 ส-อา. 16-17 มิถุนายน 2561
09.00 - 16.00 น. 12 ชั่วโมง

(รับจำนวนจำกัด อีกเพียง4ที่นั่ง เท่านั้น!!)
เรียนแล้วใช้เป็น ออกแบบการใช้งานของตัวเองได้ และได้ฝึกจริง พร้อมคำแนะนำ

เรียนที่ Like a Local ถนนเกษตรนวมินทร์ ถ.ประเสริฐมนูกิจ ใกล้ ม. เกษตร

ติดต่อสอบถาม:
คุณอิ๊บ 083-609-8485
Line ID : @pointsofyoucos
ลิงค์ https://line.me/R/ti/p/%40tao0575x
หรือ inbox ได้เลยนะครับ😊

#PointsofyoubyCOS
#CountryLeaderThailand🌏


500x500

เราเคยตัดสินใคร
โดยที่เรายังไม่เคยรู้จักเขามาก่อนมั้ย
เราเคยตัดสินใคร
เพียงแค่ภาพลักษณ์ที่เราเห็นไหม
เราเคยตัดสินใคร
จากเรื่องที่เราได้ยินมาโดยที่เราไม่รู้จักเขามั้ย

ผมเคยเป็นครับ

การที่เราเป็นแบบนั้น ไม่ใช่เรื่องผิด
มันเป็นเรื่องที่เราไม่เคยเจอมาก่อน
ไม่เคยพบมาก่อนไม่เคยมีประสบการณ์มาก่อน

และมีหลายครั้งไหม ที่เราคิดผิด
เขาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดไว้
และเรารู้สึกผิดกับตัวเองที่ไปตัดสินเขาแบบนั้น

ผมก็เคยเป็นครับ

แต่ทั้งหมดไม่ใช่เรื่องที่ให้อภัยกันไม่ได้

ตั้งแต่ได้เรียนวิชา Coach มา
ก็เริ่มใช้กับตัวเอง ใช้มาเรื่อยๆ
กว่าจะเข้าที่เข้าทาง กว่าจะทำเป็นอาชีพ
ใช้เวลานานหลายปีอยู่เหมือนกัน
แต่เมื่อเรา ไม่หยุดใช้
วันนึง เราก็จะมีความชำนาญ
วิชา Coach สอนให้เราไม่ตัดสินใคร
เราจะมีสติมากขึ้นในการมอง ในการคิด
ในการให้โอกาส

แล้วสิ่งดีๆจะเกิดขึ้นกับเรา
จากการที่เราไม่ตัดสินใคร

# pointofyoubycos


Photograph